کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

یک مشت آرامش می خواهم

شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧

این متن برای دل همکار و دوست عزیز و محترمم می نویسم ، همکار عزیزی که حضورش باعث آرامش دل همه دوستاش و همکاراشه ولی ظاهرا یه مدتیه از بی مهری دنیاش با دنیا حرفش شده .

از ابتدای آن ناگهان که کودک شدی همیشه گوشه ای از دنیا به دست می آید و از دست میرود...

 ولی همیشه در هر ناگهان بدان شبی ماه می آید و ما پشت بام های از دست رفته را به یاد میآوریم که .... یادش بخیر ...  ناگهان عاشق میشوی ناگهان کسی از جایی صاحبخانه دلت میشود ناگهان نگاهش میهمان نگاهت میشود اما کاش می دانستی چیزی به انتهای این همه ناگهان نمانده است .پس زندگی رو زندگی کن عاشق باش و حیف بدان این زندگی رو که تنها چیزی که داری از دستش می دی خود همین زندگی است

 عزیزخسته کسی رو که تو دوستش  داری همه حقی بر تو  دارد از جمله اینکه انگونه که می خواهی دوستت نداشته باشد  تویی اون مجرم عاشق البته عاشقی جرم قشنگیه از اون جرمهایی که ادم و کوچیک میکنه کوچیکه کوچیک ، سبک سبک تا جایی که می تونی اوج بگیری، حالا تو که اینقدر سبکبال اوج گرفتی بگذار عشق خاصیت تو باشه مهم نیست دلت می خواد چندتا بهار رو در کنارش زندگی کنی سعی کن وقتی می بینیش وقتی به خاطرت میاد وقتی دلت می لرزه لحظه های بهاری برای دل خودت درست کنی و در آخر هم با ایمان کامل بهت میگم لذتی که در هجر است قابل قیاس با وصل نیست چون با وصل ترس هجر و عادت است عادت به حضورش عادت به دوست داشتنش و در هجر امید وصال است . نگو تا کی امید داشته باشم که این امید تا انتهای دنیا آنجا که هیچکس آوازی نمیخواند  دادرست خواهد بود

مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه به عادت آب دادن گلهای باغچه بدل شود، طراوت زندگی کردن را از عشق بگیر و بگذار عشق همان عشق بماند

 

و چه زیباست تجربه عشق با همه ناکامی هایش

ودر آخر قصه را که می دانی قصه مرغان و کوه قاف را قصه رفتن و آن وادی هفت صعب را

حق با هدهد است که میگفت ؛

رفتن و جاری شدن و زندگی کردن زیباتر است ، ماندن شکوهی ندارد آنهم  پشت این سنگریزه های طلب گیرم که ماندی و در حسرت وصالش بال بال زدی توی خاک و خاطره توی گذشته ، توی تبلور نگاهش توی شیرینی لجهه سکوتش ،گیرم هزار سال دیگر هم بالهایت را بسته نگه داشتی اما عزیز بالهای بسته کی طعم اوج را خواهند چشیداحتیاط باید کردهمه چیز کهنه میشود حتی عشق،

 چنان زیبا عاشقی کن که ارزش به یاد ماندن را داشته باشد.

 

+ ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ نويسنده نظرات ()