کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

یادت هست قرارهایمان را گذاشتیم زمان بی قراریهای دل تو ؟؟؟؟و من چه خوب حس میکردم التهاب بی قراری دل تو را که در آخرین نفسهای دلم به دادم می رسیدی

.

.

.

حالا تو قرار گرفته ای؟؟  یا آمدی و من لایق دیدار نگشتم؟؟؟

یادش بخیر...

وه ه ه ه  که چه روزی بود روزی که تو نوبرش میکردی و من با غروری کودکانه به دل میگفتم دیدی !! صبر  و سکوتت ارزشش را داشت .

روزها و شبهایی است که دل، قرار  از من و روزگارم برده ولی ....

...گویا تو هرگز نفهمیده بودی ، بودنت برای عاشقت زندگی است .

                                                                                                              

                                            من از کثرت اندوه خسته ام دلم تو را بهانه میکند

*****************************************************

خیر مقدم به استاد گرامی ام که بدون اینکه اثری یا رد پایی از خودش بجا بذاره سری به دلکده من می زنه و  دستنوشته های ناقابل من رو می خونه این باعث افتخار منه.

+ ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()