کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

امروز پرم از احساس

دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧

گاهی مثل امروز پر میشم از احساس ، پر از بغض ولی چه خوب که بغضم دستش به اشکام نرسید.

گفته بودی آزموده را آزمودن خطاست ،  افسوس که  ندانستم ،

حالا من ماندم و ایکاش ها....

 

همه ای کاش های دلم را به خدا سپردم و خود را رها کردم...............

 

+ ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ نويسنده نظرات ()