کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

عشق هر گز خوب با من تا نکرد

سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸

ای کاش از همان آغاز که هوا پر شده بود از عطر آشنایی ما ، می دانستم تو از عبور نگاهم چقدر فاصله داری .

تو خوب می دانستی که  من رویای تو  نیستم ولی آمدی و ....... 

ای فارغ از قضا و قدرها خیالتان

دل برده اید از کف ما خوش به حالتان

 

+ ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()

من سالها بود آرزوم رسیدن تو به آرزوهات بود اما غافل از اینکه تو سرانجام تلخ تمام آرزوهای من بودی

 

 

+ ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()