کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

هرکس به تمنای کسی غرق نیاز است

چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸

 

        گاهی در اوج تمنا باید نخواست

 

+ ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ نويسنده نظرات ()