کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

کاش می شد گذشت

دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩

کاش می شد گذشت از روزهایی که فکر میکردم به حکم دلم دل به دلت دادم

کاش می شد گذشت از روزهایی که حتی تداعی خاطرات روزهای بهاری اش دلم رو خوش نمیکنه

کاش می شد گذشت از اون رزوهایی که

نگه داشتنش دل نمیخواد،  دلیل می خواد

+ ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ نويسنده نظرات ()