کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

به نگاهم خوش آمدی...

دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩

 

لحظه رفتنی است و خاطره ماندنی

 

 

تمام ادبیات عشق را به یک نگاه می فروختم اگر :

 

لحظه ماندنی بود و خاطره رفتنی.....

 

 

 

+ ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()

برایت نوشتم : ببین شوق نگاهت با من چه کرده ، برایم بمان

برایم نوشتی : رد نگاهم را بگیر ، چشمانم در امتداد توست

.

.

.

ولی افسوس که

تمنای نگاهم را دیدی و رفتی

و من هنوز نگاه میکنم

+ ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()