کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

 

یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠

راهے است میان ما

نه تو مے ‌آیے

نه من مے‌توانمـ برومـ

این جاده براے نرسیدن بود...

 

+ ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()