کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» از او بپرسید که چه میکند با دل ما :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» از عظمت مهربانیت در حیرتم :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» اینم نذر یه لحظه ی چشمات :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» عشق ماندنیم آرزوست..... :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» به نگاهم خوش آمدی... :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» نگاهت را مگیر از من که با آن عالمی دارم :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» این دوری را دوست دارم! :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» فرار نکن.... :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» مانند غزل تو اتفاقم هستی :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
» عادت کرده ام............ :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
» می روم اما...... :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» یادم هست.......... :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» دلم برایت تنگ است ، برای تویی که چشمانت رنگ رویای من است :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» توکه اینجا باشی /دنیا /سهم من می شه همیشه :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است ... دل به یک لحظه کوتاه بهم می ریزد :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» هر نگاه بستگی به احساسی که در آن نهفته است سنگینی خاص خودش را دارد و نگاه تو .. :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تو حرف نداری برای توصیف تو باید سکوت کرد :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آینه در آینه شدو دیدمش و دید مرا :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کاش می شد گذشت :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» دردت به جان بی قرار پر گریه ام ..... :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» با خودم حرف می زنم که با تو حرف زده باشم :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» هرکس به تمنای کسی غرق نیاز است :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» Prison Break :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» دلی ؟؟؟؟ یا دلبری ؟؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» حرف بزن :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» میون خاطرات من نشستی گم نمیشی :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» عشق هر گز خوب با من تا نکرد :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» 3اینو برای تو نوشتم که می دونم اینجا رو می خونی :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» آثار رحمتی که جهان سر به سر گرفت .............ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
» ای آدما زندگی شاید همینه :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دلدار خبر نداره از یار :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» یه جایی خوندم :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» اوست نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم .... اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر کنم :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» یک مشت آرامش می خواهم :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» الهی مهربونی رسم دنیا شه :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» به اعتبار تو روشن است این.............. عشق :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» تولدت مبارک عزیزترینم :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» من هنوز چشم گذاشته ام :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» ساده می نویسم :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» رویای من . . . :: جمعه ٦ دی ۱۳۸٧
» امروز پرم از احساس :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» بهانه بود و تو بودی :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
» نگاهم کن :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» ببین ماه منی خبر نداری :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» باران که می بارد تو در راهی :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» دلم ز نازکی خود شکست درغم تو :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» عجب دل را ببین یک لحظه غافل ماند ولی ....... یک عمر عاشق شد :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» هنوز غرق خیالتم :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» تجسم نگاه :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» تعبیر رویایی من :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» سبب گر بسوزد مسبب توئی :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧
» با خودم حرف می زنم که با تو حرف زده باشم. :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» از تو که میگویم آرام میشوم :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» باز به دنبال پریشانیم :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧
» کاش میشد لحظه ها رو پس گرفت :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» پابست توام جانا سرمست تو ام جانا :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» مسیحای من :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» نامهربانی رو هم از تو دوست خواهم داشت :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دل من نذر چشمات :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هنوز عزیز، هنوز عزیزترینی :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
» دل زمینی با یه عشق آسمونی :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧
» خوب من :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» کاش احساس نیاز به دیدنت چون وجودت از وجودم دور بود :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» هنوز به یادتو بهار، بهاره :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
+ ساعت نويسنده مدیر