کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

برایت نوشتم : ببین شوق نگاهت با من چه کرده ، برایم بمان

برایم نوشتی : رد نگاهم را بگیر ، چشمانم در امتداد توست

.

.

.

ولی افسوس که

تمنای نگاهم را دیدی و رفتی

و من هنوز نگاه میکنم

+ ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()