کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

پابست توام جانا سرمست تو ام جانا

چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧

+ ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ نويسنده نظرات ()