کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

سبب گر بسوزد مسبب توئی

چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧

     بگو .......................

     از عزیز راه دورم چه خبر ؟؟؟؟

+ ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()