کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

آرزویم این است نتراود اشک درچشم تو هرگز مگر از شوق زیاد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز

و به اندازه هر روز تو عاشق باشی

عاشق آنکه تو را می خواهد

و به لبخند تو از خویش رها میگردد

.

.

.

 و تورا دوست بدارد به همان اندازه که دلت میخواهد

تو را دوست دارم که آشنای روزگار من شدی

+ ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()