کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

نگاهم کن

چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧

به گناهی که تماشای گل روی تو بود

   خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟

گاهی همه چیز دست به دست هم می دهند تا تو را عاشق تر کنند . واله و بی قرار و بی خود...

  ولی تو باید محک بزنی دل ناقابل و کودک مرا

بگو آیا مرا عاشق می دانی؟

.

.

.

و من امروز به رسم عاشقی، دقائق نفسهایم را قربانی یک لحظه ی ناز نگاهت کردم.

آیا نگاهم میکنی ؟؟

 

+ ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()