کاش احساس نیاز به دیدنت ، چون وجودت از وجودم دور بود

دلدار خبر نداره از یار

یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸

ای کاش بیام به خواب و رویاش .... ای کاش هوام رو کنه چشماش

فال میگیرم برایت ، فال تا شاید بیایی


شاه میبینم ولیکن ، من کجا و تو کجایی


آس یعنی عشق، اما هرچه آمد تک نیامد


فال هم بیخود گرفتم ، این ورق ها تک ندارد

 ( راز هستی -  شاعر : لاله سیلاخوری)

+ ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ نويسنده نظرات ()