مانند غزل تو اتفاقم هستی

هی فلانی !

زندگی شاید همین باشه

ولی

 مطمن باش

زندگی کوچکتر از اونه که بتونه مقابل تو بشینه

باران خیسم می کند در گوشم زمزمه کرده باشد بهار است

تو می آیی که با دلم بخوانی :

زندگی به تحملش می ارزد

دلم را با خطی از نور هاشور می رنی که بگویی :

عشق که باشد کنج زندان هم بهشت است .

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
ماشا

سلام دوست من. عشق باشد کنج زندان هم بهشت است. فلسفه وجود همین است و بیش از این نیست. به من سر بزن و نظر نازنینت را بنویس.