به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

من یه خسته ی کلافه ی پر مشغله ی مشوش با لبخند هستم و دلم میخواد ذهنم خالی باشه از هر چی دلبستگی و دلمشغولی دلخوری و دلدادگی و دلواپسی و دلتنگی و هرچی که .............

چیزی نمیخوام آدما / از حرف خسته ام بس کنید

من هر قراری داشتم با عشق بستم بس کنید.

سکوت همیشگی خاک ، من  خریدار یک تکه از آرامش بی رنگ تو ام

/ 2 نظر / 14 بازدید
خسته تر از تو

چیزی نمیخوام آدما / از حرف خسته ام بس کنید

منصور

حالم گرفته شد ازاین همه تنهایی