عشق هر گز خوب با من تا نکرد

ای کاش از همان آغاز که هوا پر شده بود از عطر آشنایی ما ، می دانستم تو از عبور نگاهم چقدر فاصله داری .

تو خوب می دانستی که  من رویای تو  نیستم ولی آمدی و ....... 

ای فارغ از قضا و قدرها خیالتان

دل برده اید از کف ما خوش به حالتان

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
پرستو

الی رمزتو به منم بده

من

چه قشنگ و جالب خوش به حالشان