سبب گر بسوزد مسبب توئی

     بگو .......................

     از عزیز راه دورم چه خبر ؟؟؟؟

/ 2 نظر / 12 بازدید
سمیرا

سلام نمی دونم در مورد پست هات چی بگم ...اونقدر هنر مندانه می نویسی که هر چقدر هم ستایش کنی باز کمه ...موفق باشی عزیزم

عباس قبادي

سلام دوست من با يك شعر كوتاه به روزم و منتظر شما ممنون