هرگز هیچ عذابی در دنیا این چنین یک جا جمع بیان نمیشود که در این ۵ واژه کوتاه .

.

.

.

آی آدمها دیگه دوستتون ندارم

samin

/ 1 نظر / 12 بازدید
رها

چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کی اذیتت کرده بدخواه مدخواه داری بیایم جلو