فرار نکن....

فرار نکن

آسمان ها به هم راه دارند،

برروی ابری باز همدیگر را خواهیم دید.

 

به سختی بد خطی مکن،

به راحتی می خوانمت.

 

می روم!

اگر مرا نخواهی

به آفرینشی دیگر

 

ناگزیر

جهان را دوباره خلق می کنم،

و توی بهتری می سازم!

/ 1 نظر / 11 بازدید
fatehi

قاصدک غم دارم غم آوارگی و دربدری غم تنهایی و خونین جگری قاصدک وای بر من همه از خویش مرا می رانند همه دیوانه و دیوانه ترم می خوانند مادر من غم هاست مهد و گهواره من ماتم هاست قاصدک دریابم! روح من عصیان زده وطوفانیست آسمان نگهم بارانیست قاصدک غم دارم غم به اندازه سنگینی عالم دارم قاصدک غم دارم غم من صحراهاست افق تیره او ناپیداست قاصدک دیگر از این پس منم و تنهایی و به تنهایی خود در هوس عیسایی و به عیسایی خود منتظر معجزه ای غوغایی قاصدک زشتم من, زشت چون چهره سنگ خارا زشت مانند زال دنیا قاصدک حال گریزش دارم می گریزم به جهانی که در آن پستی نیست پستی و مستی و بدمستی نیست می گریزم به جهانی که مرا ناپیداست شاید آن نیز فقط یک رویاست!!!