نگاهت را مگیر از من که با آن عالمی دارم

برایت نوشتم : ببین شوق نگاهت با من چه کرده ، برایم بمان

برایم نوشتی : رد نگاهم را بگیر ، چشمانم در امتداد توست

.

.

.

ولی افسوس که

تمنای نگاهم را دیدی و رفتی

و من هنوز نگاه میکنم

/ 0 نظر / 10 بازدید