به نگاهم خوش آمدی...

 

لحظه رفتنی است و خاطره ماندنی

 

 

تمام ادبیات عشق را به یک نگاه می فروختم اگر :

 

لحظه ماندنی بود و خاطره رفتنی.....

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
مجی

این دیگه خیلی عالی بود

دوست

نه لحظه ها و نهخاطره ها هیچکدوم ماندنی نیستند