بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست

گفت  خیالاتت رو دور بریز تا جا برای واقعیت  زندگیت داشته باشی .

ولی رویای دست نیافتنی من،  این  معامله بد معامله ای است

تنها دل خوشی من خیال توست .

خودت گفتی اگر شنیدن واقعیت خوشبختی و دلخوشیتو ازت میگیره چه بهتر که دروغ بشنوی پس میخوام تا خود روز دیدارت دروغ بشنوم .

 بیا و شاهد باشد که من حاضرم برای یک عمر تو را از دور دیدن و خود را به ندیدن زدن ، من حاضرم برای یک عمر عاشقی حتی به شرط نرسیدن ، من حاضرم برای یک عمر کم آوردن در مقابل تو و شکایت نکردن ، شاهد باش که سهم من از عشق تو عبادت خاطراتت شد

 

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست

کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می زیستم

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
ندایی

کاش قدری پیش از این یا یعد از آن می زیستم .... ... مثل همیشه عالی بود عزیزدلممممممممممممم

من

کاش به این دنیا نیامده بودم